Hogyan és kinek kell megismertetni a Tűzvédelmi Házirendet?

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet szerint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles gondoskodni a tűzvédelmi házirend megismertetéséről.

A megismertetés módjára az a legbiztosabb, ha az aláírt verziót minden tulajdonos másolatban vagy elektronikus úton megkapja, és az átvételt aláírásával igazolja. A bérlők felé már ők kötelesek továbbítani.

Javasolt a dokumentumot a tulajdonosok által elérhető internetes felületen elérhetővé tenni, erre leginkább a közös képviselet honlapja a legalkalmasabb felület.

A főbejáratnál a szabályzót teljes egészében ki lehet függeszteni (például A4-es méretben kétoldalas nyomtatásban összefűzve), de ennek gyakorlati haszna nincs. Érdemes olyan kivonatot készíteni (1 oldalon, legalább A3-as méretben), ami a legfontosabb, a közműfőelzárók helyét, a menekülésre vonatkozó szabályokat, valamint a Tűzvédelmi Házirend elérhetőségét (mondjuk QR kóddal) tartalmazza. A kifüggesztett példány jelentősége, hogy a pizzafutár is megismerje a szabályokat, mert neki is kötelessége betartani azzal, hogy a lakóépületbe belép, illetőleg a tűzoltókat segítse az épületre vonatkozó információkkal.

Ha van gondnoki iroda, ott is legyen egy nyomtatott példány belőle, az eredeti aláírt példányt pedig a közös képviselő a tűzvédelmi dokumentumok között helyezze el.

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a társasház megbízásából munkát végzőkkel is meg kell ismertetni a Tűzvédelmi Házirendet. A vállalkozóknak érdemes előzőleg elektronikus úton megküldeni.

Amennyiben bérlő lakik a lakásban, a tulajdonosnak kötelessége a Tűzvédelmi Házirendet rendelkezésre bocsátani.

A Szervezet-Működési Szabályzatban a Tűzvédelmi Házirend megismertetésének módját érdemes szabályozni.

Minden kérdésére választ kapott?

Akkor most tekintse át, hogy a társasházak tűzvédelmi üzemeltetésére specializálódott Lánglovagok Kft. milyen elveket vall a Tűzvédelmi Házirend kidolgozásánál!